×

Попередження

JFolder::files: Шлях не є текою. Шлях: home/polgi180/public_html

Пошук і встановлення контактів з різними людьми – основа педагогічної професії. Життя дуже коротке, щоб досконало опанувати велике мистецтво виховання дітей.

 Кібернетик Н.Вінер

 Коли говорять про професійний рівень педагога, завжди прагнуть дати уявлення про стиль його взаємин з батьками учнів. Короткі фрази: "…вміло вибудовує стосунки з сім'єю учня", "…тісний зв'язок з батьками" і так далі – не дають ясної картини, не озброюють колег доступними засобами, якими досягається згода в питаннях виховання і розвитку особистості учня.

Робота педагога є таким видом трудової діяльності, яка просто неможлива поза спілкуванням. Сент-Екзюпері називав людське спілкування найбільшою розкішшю на світі.

Психотерапевт Володимир Льові в своїй книзі "Мистецтво бути іншим" виділяє главу "Геній спілкування". Які ж риси "геніїв спілкування" дає автор, на яких слід орієнтуватися і вчителеві?

1.     Плюс інтерес

Величезна цікавість і колосальна жадність до людей. Підвищена спостережливість і пам'ять на все, що стосується іншої людини. Геній комунікабельності – не сама товариська людина, але найчудовіший в спілкуванні. Дійсно, пригадаєте всіма улюбленого Гліба Жеглова, який свої успіхи у встановленні контакту з будь-якими людьми пояснював простим життєвим девізом: "Виявляй до людини щиру цікавість!"

2. Мінус тривожність

Душевний спокій, як запах троянд, приваблює людей.

3. Плюс зворотний зв'язок

"Геній спілкування" приймає ваш погляд, як погляд старого знайомого. В ході бесіди співбесідник помічає лише одне: розмова йде, обстановка приємна. Супутні якості – тактовність і дотепність.

4. Плюс артистизм

Багатство жестів, інтонацій чудового розповідача і міма. Вони різні з різними людьми.

5. Плюс-мінус агресивність

При спільному фоні добродушності геній не позбавлений агресивності, яка виявляється рідко, але влучно… Ця здатність утворює в людських стосунках підтекст сили і не менш приваблива, чим привабливість.

6. Мінус упередженість

Досконала несприйнятливість до будь-яких сторонніх думок про людину.

7. Плюс передбачення… Плюс симпатія

Відношення до людей як до особистостей, не дивлячись ні на що заслуговує симпатії… Випромінювання доброзичливості повертається до них відображеним світлом.Такий портрет комунікативного ідеалу… Але чи завжди вчитель в спілкуванні з дітьми, колегами, батьками дотримується хоч частини цих пунктів?

 

Спілкування в нашому випадку – дієвий інструмент виховання, тому, я вважаю, важливо і необхідно ретельно організувати спілкування з батьками. 

Чільне місце у вихованні дитини завжди відводилося сім’ї, а тому співпраця з батьками мала кілька стратегічних напрямків: 

       I.     Психолого-педагогічна просвіта батьків (на засіданнях батьківського всеобучу адміністрація школи, вчителі, шкільний психолог, представники правоохоронних органів, лікарі спрямовують батьків на необхідність створення оптимальних умов для збереження життя і здоров’я дітей, формування гуманних стосунків з дітьми, попередження насильства в сім'ї, організовуються зустрічі для батьків з представниками соціальних служб для молоді, лікарем-наркологом, представниками центру соціальної та духовної реабілітації “Отчий дом”,проводяться загальношкільні батьківські конференція в театрі ім.. Садовського з переглядом вистави , де піднімаються питання відношень , взаєморозуміння батьків та дітей, ранньої агресії серед дітей та підлітків; проводяться конференції для татусів , де піднімаються питання про те, як впливають відносини в сім’ї на фізичне та психічне здоров’я дитини.

    II.            Організація діяльності батьківського комітету школи.

 III.       Участь представників батьківської громади в діяльності ради школи, ради профілактики правопорушень, що сприяє підвищенню авторитету батьків серед учнів та педагогів школи.

IV.            Індивідуальна робота з батьками учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги через такі засоби впливу як рада профілактики правопорушень, педагогічний консиліум, індивідуальна бесіда з представниками адміністрації, індивідуальна бесіда та корекційна діяльність психолога. Проведення фестивалю сімейної творчості, де приймають участь талановиті батьки та діти.

Система виховної роботи школи складається на основі взаємодії школи, батьків і вчителів

 

Навчально-виховний проект "Робота з батьками" - .

Педагогічний інструментарій роботи з батьками -   .