×

Попередження

JFolder::files: Шлях не є текою. Шлях: home/polgi180/public_html

Система виховної роботи в гімназії розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, статуту навчального закладу. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи гімназії, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору. В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина-патріота своєї держави, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя. Одним із основних завдань, які поставив перед собою педагогічний колектив гімназії, – це створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування в учнів свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих. Характер виховання повинен передбачити глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців, їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.

 Основні принципи виховної системи школи:

·         «не зашкодити» (збереження психологічного та фізичного здоров’я дитини, що є найважливішим у навчально-виховному процесі);

·     духовна насиченість шкільної життєдіяльності дітей. Не піддаючи сумніву значення знання у становленні особистості, ми впевнені в тому, що якість знань, ціннісність ідей, думок і діяльності людини, що виникають на базі знань, зумовлюється не тільки істинністю знань, але й духовною насиченістю виховання особистості, неможливе без виховання емоцій та естетичної свідомості;

·        ставлення до дитини як до суб’єкта власного розвитку, що реалізується через принципи педагогіки співпраці, толерантності, підтримки, які спрямовані на самостановлення індивідуальності;

·    індивідуальний розвиток педагогів. Учитель теж повинен розвиватись, удосконалювати свою професійну компетентність, педагогічну майстерність.

В області формування виховної системи гімназії зроблено:

·         сформовано МО класних керівників (щодня ведеться виховання учнів, систематично проводяться наради класних керівників, проводиться збір і аналіз методичного матеріалу, надається методична допомога класним керівникам);

·        створено раду учнівського врядування школи (сформований як виборний орган, розподілено обов'язки членів учнівської ради, робота ведеться за напрямками);

·               створена система додаткової освіти (учні школи відвідують секції та гуртки);

·             сформовано шкільні традиції проведення таких заходів (День знань, День вчителя, Новорічні свята, Андріївськи вечорниці, День захисника Вітчизни, Козацькі забави, «Ну-мо, хлопці», Концерт до 8 Березня, «Таланти твої,школо», День Перемоги, Останній дзвоник, Випускний вечір, проведення предметних тижнів);

·               встановлено зовнішні зв'язки з соціальними партнерами;

·         робота класних керівників спрямована на щоденне виховання учнів, турботу про їх здоров'я і здоровий спосіб життя, позаурочну діяльність, активну екскурсійну роботу, чергування класів по школі, контроль за пропусками уроків, роботу з учнями «групи ризику», співпраця з батьками учнів.

·               обрано і працюють батьківські комітети класів і школи;

·           застосовуються принципи педагогічного впливу: поваги до учня, розуміння і прийняття душевного стану дитини, розкриття мотивів скоєних вчинків, зацікавленість у долі вихованця, доброзичливе ставлення до вихованця, педагогічна підтримка вихованця;

·       використовуються прийоми роботи з учнями: прояв доброти й уваги, вираз заохочення дитини, авансування особистості, прощення, порука, організація успіху в навчанні, очікування кращих результатів, переконання, моральна підтримка і зміцнення віри у власні сили, пробудження гуманних почуттів, активізація потаємних почуттів вихованця, констатація вчинку,зовнішня опора на правильну поведінку, допомога психологічної служби гімназії.

ПРОГРАМА «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» У ПОСТУПІ ДО ЦІННОСТЕЙ